top of page

Small apartment design - 60m2

Bijgewerkt op: 8 jul. 2020

Opgeleverd - Terminé - Completed

Renovatie van een klein appartement - Rénovation d'un petit appartement - Renovation of a small apartment.


Complete renovatie en restyling van een klein appartement uit de jaren 60. Het was echt teruggaan in de tijd wanneer we het oude appartement voor het eerst betraden.

Alles was precies zoals het oorspronkelijk was in de jaren 60.

Uitvoering: http://www.stylmar.be/


Rénovation complète et restyling d'un petit appartement des années 60. C'était vraiment remonter dans le temps lorsque nous sommes entrés dans l'ancien appartement. Tout était comme à l'origine dans les années 1960.

Exécution: http://www.stylmar.be/


Complete renovation and restyling of a small apartment from the 60's. It was really going back in time when we first entered the old apartment. Everything was as it was originally in the 1960's.

Execution: http://www.stylmar.be/

 

Resultaat - Resultat - Result

Nieuw ontwerp - Nouveau design - New design.

De uitvoering is bezig - L'exécution est en cours - The execution is in progress.


Bestaande situatie - Situation existante - Actual situation87 weergaven0 opmerkingen
bottom of page