top of page

interior designer

PORTFOLIO
ABOUT ME

OVER MIJ - A PROPOS DE MOI - ABOUT ME

IMG_1857_edited.jpg

Welke stijl heb ik ?

Ik noem het zelf een gelukkig huwelijk van verschillende stijlen: "Gisteren ontmoet morgen, vandaag".Ofwel  klassiek , maar uiteraard aangepast aan de hedendaagse noden, met alle mogelijke technieken en gadgets.


Ofwel hedendaags-modern of minimalistisch, maar dan met de nodige accessoires en elementen die het gezellig maken.

Laat het duidelijk zijn dat ik mij volledig aanpas

aan Uw wensen en noden. 

 

De mooiste magie kunnen we enkel verwezenlijken

als het "klikt" tussen ons.

Quel est mon style ?

Je l'appelle moi-même un heureux mariage de styles différents: « hier rencontre demain, aujourd'hui ».Ou bien classique, mais évidemment adapté aux besoins contemporains, avec toutes les techniques possibles.

 

Ou contemporain-moderne voir minimaliste, mais avec les accessoires et les éléments qui rendent l'atmosphère cosy.

Qu'il soit clair que je m'adapte entièrement à vos besoins. 

 

La plus belle magie ne se réalise que si il-y-a 

le « déclic » entre nous.

What style do I have?

I call it it a happy marriage of different styles: "yesterday meets tomorrow, today".Either classical, but obviously adapted to the contemporary needs, with all possible techniques and gadgets.

 

Or contemporary-modern or minimalist, but with the necessary accessories and elements to make it cosy.

Let it be clear that I fully adapt to your needs. 

 

The most beautiful magic can only be achieved if it "clicks" between us.

CONTACT

Laat ons eens praten - Parlons - Let's talk

Herwig Hostens bv - interieurstudio

 

B - 8300 Knokke-Heist

Belgium

 

Tel: +32 475 779 641

 

info@herwighostens.com

bottom of page